A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập

Được sự chấp thuận Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang  đã điều chỉnh phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid 19 cụ thể như sau:

A. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

I. Tuyển thẳng

1. Đối với trường THPT công lập: Thực hiện theo khoản 1 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

2. Đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang: Thực hiện theo khoản 3 </