• Dương Minh Nhựt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Quách Tấn Triều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • La Thế Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Hữu Tại
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Minh Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
Thông báo
Thời tiết